25.02.2023

Askeesis hiilanud vagade mäl.

Konst. üpsk. Taraasi †806; pskmr. Regin †355.

Rm 14:19-23, 16:25-27; Mt 6:1-13