25.03.2014

Meie kõige pühama valitseja Jumalasünnitaja Ikkaneitsi Maria rõõmukuulutamine.

   Hommikuevangeelium: Lk 1:39-49:56.

   6. tunnil: Js 25:1-9.

   Peame õhtuteenistuse koos Johannes Kuldsuu liturgiaga.

   Õhtuteenistusel: 1Ms 9:8-17; Õp 12:8-22.

   Ja paremiad rõõmukuulutamisele:

2Ms 3:1-8; Õp 8:22-30.

   Liturgial: Hb 2:11-18; Lk 1:24-38.