25.03.2015

Meie kõige pühama valitseja Jumalasünnitaja Ikkaneitsi Maria rõõmukuulutamine.

   Hommikuevangeelium: Lk 1:39-49:56.

   6. tunnil: Js 41:4-14.

   Peame õhtuteenistuse koos Johannes Kuldsuu liturgiaga.

   Õhtuteenistusel: 1Ms 17:1-9; Õp 15:20-33; 16:1-9.

   Ja rõõmukuulutamisele: 2Ms 3:1-8; Õp 8:22-30.

   Liturgial: Hb 2:11-18; Lk 1:24-38.