25.03.2016

Meie kõige pühama valitseja Jumalasünnitaja Ikkaneitsi Maria rõõmukuulutamine.

Hommikuevangeelium: Lk 1:39-49:56.

  1. tunnil: Js 7:1-14.

Peame õhtuteenistuse koos Johannes Kuldsuu liturgiaga.

Õhtuteenistusel: 1Ms 5:32; 6:1-8; Õp 6:20-35; 7:1.

Ja rõõmukuulutamise paremiad:

2Ms 3:1-8; Õp 8:22-30.

   Kuldsuu liturgial: Hb 2:11-18; Lk 1:24-38.