25.03.2017

Meie kõige pühama valitseja Jumalasünnitaja Ikkaneitsi Maria rõõmukuulutamine.

Metropoliit Stefanuse piiskopiks-pühitsemine (1987).

Küüditamisohvrite mälestuspäev.

Teenistus kuuraamatu järgi.

Hommikuevangeelium: Lk 1:39-49:56.

Kuldsuu liturgial: Hb 2:11-18; Lk 1:24-38.