25.04.2013

Püha ja aulise apostli ja evangelisti Markuse (63) mälestus.

6. tunnil: Js 65:8-16.
Õhtuteenistusel: 1Ms 46:1-7; Õp 23:15-35; 24:1-5.
Evangelistile: 1Pt 5:6-14; Mk 6:7-13.
Ennepühitsetud andide liturgia.