25.05.2013

Püha, aulise ja kuulsa prohveti, Eelkäija ja Ristija Johannese kalli pea kolmas (umb 850) leidmine.

   Liturgial Eelkäijale: 2Kr 4:6-15; Mt 11:2-15.

   Laupäevased: Ap 9:20-31; Jh 15:17 – 16:2.