25.05.2014

Pimeda pühapäev.

Püha prohveti, Eelkäija ja Ristija Johannese kalli pea kolmas (umb 850) leidmine.

   5. viis. Hommikuevangeelium VIII: Jh 20:11-18.

Liturgial: Ap 16:16-34; Jh 9:1-38.

   Eelkäijale: 2Kr 4:6-15; Mt 11:2-15.