25.05.2015

Püha prohveti, Eelkäija ja Ristija Johannese kalli pea kolmas (umb 850) leidmine.

   Liturgial: Ap 21:8-14; Jh 14:27 – 15:7.

   Eelkäijale: 2Kr 4:6-15; Mt 11:2-15.