25.06.2017

3. pühapäev pärast kolmainupüha.

Püha vagamärtri Fevroonia (umb 304) mälestus.

2. viis.

   Hommikuevangeelium III: Mk 16:9-20.

   Liturgial: Rm 5:1-10; Mt 6:22-33.