25.07.2014

Õiglase Anna, kõige pühama Jumalasünnitaja ema, uinumine.

   Liturgial: 1Kr 7:35 – 8:7; Mt 15:29-31. 

   Õiglasele Annale: Gl 4:22-31; Lk 8:16-21.