25.07.2018

Jumalasünnitaja ema õigl. Anna †I s.

Jaagupipäev.