25.07.2021

Jaagupipäev

5. pp. Jumalasünnitaja ema õigl. Anna †I s.

4. v. HE Lk 24:12-35.

Rm 10:1-10; Mt 8:28-9:1