25.07.2022

Jaagupipäev

Jumalasünnitaja ema õigl. Anna †I s.

1Kr 5:9-6:11; Mt 13:54-58