25.08.2013

9. pühapäev pärast Kolmainupüha.

Püha apostli Tiituse, Kreeta piiskopi (I) mälestus. Ja püha apostli Bartolomeuse (I) säilmete toomine (VI).

   8. viis.

Hommikuevangeelium IX: Jh 20:19-31.

   Liturgial: 1Kr 3:9-17; Mt 14:22-34.

[Apostlitele: Tt 1:1-4; 2:15; Mt 5:14-19.]