25.09.2016

14. pühapäev pärast Kolmainupüha.

Meie vaga ema Aleksandria Eufrosiina (V) mälestus.

Ja meie vaga isa Radoneži kloostriülema ja imetegija Sergei uinumine (1392).

Sinodaalne liturgia Kuressaare Nikolai kirikus. 

5. viis.

Hommikuevangeelium III: Mk 16:9-20.

   Liturgial: 2Kr 1:21 – 2:4; Lk 5:1-11 (Luuka 1. pühapäev).