25.10.2015

21. pühapäev pärast kolmainupüha.

Pühade märtrite Markiani ja Martiiri (umb 355) mälestus.

   4. viis. Hommikuevangeelium X: Jh 21:1-14.

   Liturgial: Gl 2:16-20; Lk 8:26-39 (VI Luuka pühapäev).