25.10.2016

Pühade märtrite Markiani ja Martiiri (umb 355) mälestus.

Fl 1:8-14; Lk 11:1-10.