25.11.2013

Jumalasünnitaja templisseviimise püha lõpetus. Pühade piiskopmärtrite Rooma paavsti Klementi (101) ja Aleksandria ülempiiskopi Peetri (311) mälestus.

   Liturgial: 1Ts 1:1-5; Lk 19:37-44.