25.11.2014

Jumalasünnitaja templisseviimise püha lõpetus. Pühade piiskopmärtrite Rooma paavsti Klementi (101) ja Aleksandria ülempiiskopi Peetri (311) mälestus.

   Liturgial: 2Ts 1:10 – 2:2; Lk 17:26-37.