25.11.2015

Jumalasünnitaja templisseviimise püha lõpetus. Pühade piiskopmärtrite Rooma paavsti Klementi (101) ja Aleksandria ülempiiskopi Peetri (311) mälestus.

   Liturgial: 1Tm 1:18-20; 2:8-15; Lk 18:15-17.26-30.