25.12.2016

Meie Issanda, Jumala ja Päästja Jeesuse Kristuse ihulik sündimine.

1. jõulupüha. 

   Hommikuevangeelium: Mt 1:18-25.

   Vassiili Suure liturgial: Gl 4:4-7; Mt 2:1-12.