25.11.2017

Jumalasünnitaja templisseminemise püha lõpetus.

Pühade piiskopmärtrite Rooma paavsti Klementi (101) ja Aleksandria ülempiiskopi Peetri (311) mälestus.

Gl 1:1-10; Lk 10:19-21.