25.12.2013

Meie Issanda, Jumala ja Päästja Jeesuse Kristuse ihuliku sündimise püha.

Hommikuevangeelium: Mt 1:18-25.

   Johannes Kuldsuu liturgial: Gl 4:4-7; Mt 2:1-12.