25.12.2014

Meie Issanda, Jumala ja Päästja Jeesuse Kristuse ihulik sündimine.

Hommikuevangeelium: Mt 1:18-25.

   Johannes Kuldsuu liturgial: Gl 4:4-7; Mt 2:1-12.