26.01.2014

31. pühapäev pärast kolmainupüha.

Meie vaga isa Ksenofoni, tema abikaasa Maria ja nende poegade Arkaadi ja Johannese (V-VI) mälestus.

6. viis. Hommikuevangeelium IX: Jh 20:19-31.

Liturgial: 1Tm 4:9-15; Lk 19:1-10 (Sakkeuse lugu).