26.02.2015

Meie püha isa Gaza ülempiiskopi Porfiiri (420) mälestus.

   6. tunnil: Js 2:11-21.

Õhtuteenistusel: 1Ms 2:4-19; Õp 3:1-18.

   Suure kaanoni lugemine