26.03.2014

Peaingel Kaabrieli koondmälestus.

Samuti pühade märtrite Anna, Alla, Larissa ja nende kaaskannatajate (umb 475) mälestus.

   6. tunnil: Js 26:21; 27:1-9.

   Õhtuteenistusel: 1Ms 9:18-29; 10:1; Õp 12:23-28; 13:1-9.

   Ennepühitsetud andide liturgia.