26.03.2015

Peaingel Kaabrieli koondmälestus.

Samuti pühade märtrite Anna, Alla, Larissa ja nende kaaskannatajate (umb 475) mälestus.

   Hommikuteenistusel suure kaanoni lugemine.

   6. tunnil: Js 42:5-16.

   Õhtuteenistusel: 1Ms 18:20-33; Õp 16:17-33; 17:1-17.

   Ennepühitsetud andide liturgia.