26.05.2013

Paasa-aja 4., Halvatu pühapäev.

Püha apostli Karpi (I) mälestus.

   3. viis.

   Hommikuevangeelium IV: Lk 24:1-12.

   Liturgial: Ap 9:32-42; Jh 5:1-15.