26.06.2013

Tessaloonika vaga Taaveti (VI) mälestus.

Samuti Jumalasünnitaja Tihvini pühakuju (1383).

   Liturgial: Rm 1:18-27; Mt 5:20-26.

   [Jumalasünnitajale: Fl 2:5-11; Lk 10:38-42; 11:27-28.]