26.06.2015

Meie vaga isa Tessaloonika Taaveti (VI) mälestus.

Jumalasünnitaja Tihvini pühakuju (1383).

   Liturgial: Rm 11:25-36; Mt 12:1-8.

[Jumalasünnitajale: Fl 2:5-11; Lk 10:38-42; 11:27-28.]