26.08.2013

Pühade märtrite Adriani ja Natalia (305-311) mälestus.

Samuti Jumalasünnitaja Vladimiri pühakuju vastuvõtmine (1395).

   Liturgial: 1Kr 15:12-19; Mt 21:18-22.

   Jumalasünnitajale: Fl 2:5-11; Lk 10:38-42; 11:27-28.