26.08.2014

Pühade märtrite Adriani ja Natalia (305-311) mälestus.

Jumalasünnitaja Vladimiri pühakuju (1395).

   Liturgial: 2Kr 5:15-21; Mk 1:16-22.

   Jumalasünnitajale: Fl 2:5-11; Lk 10:38-42; 11:27-28.