26.08.2015

Pühade märtrite Adriani ja Natalia (305-311) mälestus.

Jumalasünnitaja Vladimiri pühakuju (1395).

   Liturgial: 2Kr 9:12 – 10:7; Mk 3:20-27.

   [Jumalasünnitajale: Fl 2:5-11; Lk 10:38-42; 11:27-28.]