26.08.2016

Pühade märtrite Adriani ja Natalia (305-311) mälestus.

Jumalasünnitaja Vladimiri pühakuju (1395).

2Kr 1:12-20; Mt 22:23-33.

   Kui on Jumalasünnitaja pühakuju teenistus:

Fl 2:5-11; Lk 10:38-42; 11:27-28.