26.08.2017

Pühade märtrite Adriani ja Natalia (305-311) mälestus.

Jumalasünnitaja Vladimiri pühakuju (1395).

1Kr 1:26-29; Mt 20:29-34.