26.10.2014

20. pühapäev pärast kolmainupüha.

Püha suurmärtri Dimitri Mürritulvaja (umb 306) mälestus.

   3. viis. Hommikuevangeelium IX: Jh 20:19-31.

   Liturgial: Gl 1:1-19; Lk 8:26-39 (VI. Luuka pühapäev).