26.10.2016

Püha suurmärtri Dimitri Mürritulvaja (umb 306) mälestus.

Fl 1:12-20; Lk 11:9-13.

   Kui on suurmärtri teenistus: 2Tm 2:1-10; Jh 15:17 – 16:2.