26.11.2017

25.pühapäev pärast Kolmainupüha.

Meie vaga isa Aliipi Sambniku (640) mälestus.

Samuti meie püha isa Irkutski piiskopi Innokenti uinumine (1731).

Pärsama Innokenti kiriku nimepüha. 

8. viis.

Hommikuevangeelium III: Mk 16:9-20.

Liturgial: Ef 4:1-6: Lk 18:18-27 (Luuka 13. pühapäev).