26.12.2013

Kõige pühama Jumalasünnitaja koondmälestus. Ja Sardese püha piiskopmärtri Eufiimi (umb 840) mälestus.

Samal päeval Rakvere püha preestermärtri Sergei (Florinski, 1918) mälestus.

   Liturgial Jumalasünnitajale: Hb 2:11-18; Mt 2:13-23.