26.12.2016

Kõige pühama Jumalasünnitaja koondmälestus ning pühade ja õiglaste Joosep Kihlatu, kuninga Taaveti ja Jumala venna Jaakobuse mälestus.

Samal päeval Rakvere püha preestermärtri Sergei (Florinski, 1918) mälestus.

2. jõulupüha

Kuldsuu liturgial: Gl 1:11-19; Mt 2:13-23.