27.02.2015

Meie vaga isa usutunnistaja Kümnelinna Prokoopi (umb 750) mälestus.

   6. tunnil: Js 3:1-14.

   Õhtuteenistusel: 1Ms 2:20-35; 3:1-20; Õp 3:19-34.

   Ennepühitsetud andide liturgia.