27.02.2017

Meie vaga isa usutunnistaja Kümnelinna Prokoopi (umb 750) mälestus.

Suure paastu esimene nädal.

6. tunnil: Js 1:1-20.

Õhtuteenistusel: 1Ms 1:1-13; Õp 1:1-20.

   Suure kaanoni lugemine.