27.03.2016

Suure paastu 2. pühapäev.

Meie püha isa Tessaloonika ülempiiskopi Grigoori Palamase (umb 1360) mälestus.

Tessaloonika püha märtri Matrona (III-IV) mälestus.

   Teenistus oktoihi ja paastutrioodi järgi.

  1. viis. Hommikuevangeelium X: Jh 21:1-14.

   Vassiili Suure liturgial: Hb 1:10 – 2:3; Mk 2:1-12.