27.03.2017

Tessaloonika püha märtri Matrona (III-IV) mälestus.

6. tunnil: Js 37:33-38; 38:1-6.

   Õhtuteenistusel: 1Ms 13:12-18; Õp 14:27-35; 15:1-4.