27.04.2014

Apostel Tooma pühapäev. Antipaasa.

Jeruusalemma püha piiskopmärtri Siimeoni, Issanda sugulase (107) mälestus.

   Kogu teenistus Õietrioodi järgi.

Hommikuevangeelium I: Mt 28:16-20.

Liturgial: Ap 5:12-20; Jh 20:19-31.