27.04.2015

Jeruusalemma püha piiskopmärtri Siimeoni, Issanda sugulase (107) mälestus.

   Liturgial: Ap 6:8 – 7:5.47-60; Jh 4:46-54.