27.04.2017

Jeruusalemma püha piiskopmärtri Siimeoni, Issanda sugulase (107) mälestus.

Ülempiiskop Nikolai (Leisman) † 1947

   Ap 4:23-31; Jh 5:24-30.