27.07.2014

7. pühapäev pärast kolmainupüha.

Püha suurmärtri ja tervendaja Panteleimoni (305) mälestus.

6. viis. Hommikuevangeelium VII: Jh 20:1-10.

   Liturgial: Rm 15:1-7; Mt 9:27-35.

   Suurmärtrile: 2Tm 2:1-10; Jh 15:17 – 16:2.